SZANOWNI PAŃSTWO

Na dzień dzisiejszy  trwają rozmowy między stroną rządową, a przedstawicielami związków zawodowych. Wszyscy tkwimy w niepewności. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 8 kwietnia 2019 r. nasza szkoła przystąpi do strajku. Na podstawie przeprowadzonego referendum 93% nauczycieli biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej, która planowana jest od dnia 8 kwietnia, aż do odwołania.  W tym czasie będą realizowane  zajęcia dydaktyczne w miarę możliwości. Realizacja zadań opiekuńczych szkoły w dniach strajku będzie realizowana, jeśli ilość nauczycieli pracujących będzie niewystarczająca do realizacji zajęć dydaktycznych. Dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość i informację zwrotną do wychowawców klas, ilu uczniów będzie korzystać z tej formy zajęć. W przypadku odwołania akcji strajkowej szkoła będzie pracować zgodnie z ustalonym harmonogramem. O wszelkich zmianach poinformuję Państwa na bieżąco. Zdaję  sobie sprawę, że protest wiąże się z trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy jednak o wyrozumiałość i zrozumienie. Dołożę wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki akcji protestacyjnej.

Piotr Dusza

Dyrektor szkoły

Tarnów dn. 05.04.2019 r.

Skip to content