LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SP NR 5

W dniach 28-29.03.2029 r. miały miejsce DNI OTWARTE.

W tym czasie odbyła się między innymi lekcja otwarta z języka niemieckiego dla uczniów ze SP nr 5 w Tarnowie prowadzona przez p. Agnieszkę Juśko. Uczniowie odbyli podróż po Niemczech i przy poszczególnych stacjach swojej podróży rozwiązywali zadania.

Było Memory ze słownictwem związanym z morzem, DOMINO ze Schwarzwaldem, alpejskie Puzzle i na koniec zabawa z chustą Klanzy.

Uczniowie nauczyli się ponadto posługiwania jedną z aplikacji internetowych. Korzystanie ze słownika internetowego jest też u nas integralną częścią lekcji.

Języka niemieckiego można się uczyć przez zabawę! Gry i zabawy są integralną częścią naszych lekcji.

Utrwalamy słownictwo i ćwiczymy gramatykę w różnorodny sposób!