Akcja Honorowego Krwiodawstwa w XVI LO im.AK w Tarnowie