UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU WOJSKOWEGO XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU im. ARMII KRAJOWEJ W TARNOWIE

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie zgodnie z realizowanymi tradycjami patriotycznymi i obronnymi zostało wyróżnione uczestnictwem w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Organizatorem II edycji programu jest Ministerstwo Obrony Narodowej, które przeznaczyło na jego realizację w XVI LO  58 tys. zł. a wkład własny miasta wyniósł 14.5 tys. zł.  Od września 2018 roku uczniowie klasy wojskowej im. płk.  Jerzego Pertkiewicza  nie tylko kontynuują ćwiczenia w ramach przedmiotu edukacja wojskowa, lecz również szkolą się pod okiem żołnierzy 5 kompanii 33. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT  w Dębicy. 29 stycznia br. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu szkoleniowego, którego fundatorem zostało Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Urząd Miasta Tarnowa. Wysokiej klasy wyposażenie zostało zaprezentowane w obecności znamienitych gości: Komendanta WKU ppłk. Piotra Waręckiego, Skarbnika Miasta Tarnowa p. Sławomira Kolasińskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji p. Bogumiły Porębskiej, Wizytatora Małopolskiego Kuratorium  Oświaty p. Tadeusza Bernady oraz Dyrektora XVI LO p. Piotra Duszy. Oprócz dodatkowego umundurowania dla 20 uczniów biorących udział w projekcie, szkoła otrzymała m.in. pakiet broni szkoleniowej, hełmy i  kamizelki taktyczne, maski przeciwgazowe, radiotelefony PMR, pistolet pneumatyczny HW 40 oraz karabinki pneumatyczne FWB 601. Sprzęt zostanie wykorzystany m.in. podczas zajęć praktycznych ze strzelectwa, taktyki pierwszej pomocy i ratownictwa taktycznego, musztry indywidualnej i zespołowej.

Zapraszamy do galerii dostępnych pod linkami:

http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Galerie-zdjec/Miasto/Galeria-Miasto-2019/XVI-LO-uroczyste-przekazanie-sprzetu-wojskowego

http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-xvi-liceum-ogolnoksztalcace-dostalo-nowy-sprzet,4973572,artgal,t,id,tm.html

http://pollyana.nazwa.pl/kadr/2019/01/29/program-wojsko-w-szkole/#