Patrycja Padło

Rok ukończenia liceum-2014

Klasa o profilu policyjnym

Obecnie: zakończony licencjat z Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2017), drugi rok magisterki z Socjologii (specjalność: kryminologia), trzeci rok licencjatu z Turystyki i Rekreacji (specjalność pilotaż i przewodnictwo po Polsce)- wszystkie kierunki odbyte/ odbywane na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Z liceum najbardziej przydała mi się wiedza z geografii jako podstawa do  studiowania TiR.