Maciej Niemiec

2013 r. ukończenie 16 LO, klasa pożarnicza

2015 r. ukończenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

od 2015 r. praca w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie – Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 1

Szkoła nauczyła mnie szybkiego przystosowania do nowych warunków.