Marek Surdel

Rok ukończenia szkoły – 2013

Profil policyjny BRD Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Jestem abiturientem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie na kierunku teologia, ze specjalizacją teologia katechetyczno – pastoralna. W tym momencie mojego życia jestem na etapie poszukiwania stałej pracy, a co przydało mi się najbardziej ze szkoły średniej? To zdecydowanie przykłady postaw nauczycieli wykazujących się indywidualnym podejściem do mnie jako ucznia, zainteresowaniem moją osobą, otwartością na rozmowę, poznanie, pomoc, zrozumienie, umiejętność dostrzeżenia we mnie potencjału i zalet, co było dla mnie budujące i motywujące zarazem, ale też profesjonalnością w swojej pracy! Do takich osób w pierwszej kolejności należy mój wychowawca Piotr Stec oraz pani Marzena Murczek i za to Wam dziękuję!