ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ RODZINY SPÓLNIKÓW

Polskie Państwo Podziemne było tajną strukturą, która odegrała fundamentalne znaczenie w procesie utrzymania przy życiu świadomości narodowej. Odważnych osób nie zabrakło również wśród mieszkańców Tarnowa. 14 listopada na ścianie dawnego Hotelu Polskiego przy ul. Dworcowej odsłonięto tablicę poświęconą rodzinie Spólników, właścicieli hotelu, którzy byli działaczami niepodległościowymi z czasów II wojny światowej. W uroczystości uczestniczyli uczniowie naszej szkoły , którzy oddali im cześć. Kapitan rezerwy, prokurator dr Marian Spólnik, będący zastępcą pierwszego komendanta Obwodu Związku Walki Zbrojnej, majora Stanisława Sowiźrała, zginął zamęczony przez Gestapo w listopadzie 1940 roku. Jego żona i córka Anna, która pełniła funkcję łączniczki z punktem przerzutowym w Sanoku, wywiezione zostały do obozu koncentracyjnego w Ravensbrueck. Takie postawy należy pamiętać i przekazywać młodym pokoleniom.