TARNÓW – PIERWSZE NIEPODLEGŁE

Rok 2018 jest dla Polaków datą wyjątkowa, gdyż symbolizuje odzyskanie niepodległości. Dokładnie 100 lat temu Polska wróciła na mapy Europy, a jej obywatele mogli znowu stanowić o swojej historii. Choć uroczystą datą w naszych kalendarzach jest 11. listopada, to dla Tarnowa pierwszym dniem wolności był dzień 31 października 1918 r. Nasze miasto będące częścią Galicji, która zależna była od Austrii otrzymawszy decyzję z frontu, wzniosło okrzyk „Niech żyje Polska!” Zrywano z czapek austriackie bączki, a następnie udano się do koszar, w których stacjonowały jeszcze 2 kompanie wiedeńskiego pułku piechoty i austriacki generał. Do godziny 8-ej rano 31 października austriackie władze wojskowe zostały obalone.

Chlubiąc się ta historią również dziś, my tarnowianie, uroczyście wspominamy tamte chwile. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach rocznicowych odzyskania niepodległości.  Msza święta w tarnowskiej katedrze oraz ceremoniał na Starym Cmentarzu  został kontynuowany pod Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie dyrektor naszej szkoły, pan Piotr Dusza odczytał apel pamięci.

Był to kolejny dzień tych wyjątkowych, bo wypadających  w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, obchodów.  Miasto ma za sobą m.in. galę odbywająca się w hali widowiskowo-sportowej Pałacu Młodzieży przy ul. Gumniskiej, czy też odsłonięcie Ściany Pamięci  poświęconej uczestnikom zrywu niepodległościowego sprzed stu lat.

Skip to content