PROFILAKTYKA CZAS START !

Tegoroczny wrzesień i październik obfitują w naszej szkole w różnorakie przedsięwzięcia z zakresu  integracji, zwłaszcza dla klas pierwszych, ale również są początkiem  zaplanowanych działań w sferze profilaktycznej i wychowawczej. Zorganizowane  i przeprowadzone zostały m.in. zajęcia z zakresu budowania prawidłowych relacji w rodzinie, szkole, klasie, rozpoczęto cykl zajęć o przemocy rówieśniczej, NSP i Cyberprzemocy. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli również w prelekcji  dotyczącej odpowiedzialności karnej nieletnich i cyberprzestepczości, którą przeprowadził emerytowany funkcjonariusz  Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, specjalista ds. nieletnich i wieloletni profilaktyk działający na terenie miasta Tarnowa. Wszystkie zrealizowane do tej  pory inicjatywy nie tylko doskonale pogłębiają i systematyzuję wiedzę na temat zagrożeń czyhających na młodego człowieka we współczesnym świecie, ale przede wszystkim wskazują na konsekwencje podejmowania zachowań ryzykownych.