Apel upamiętniający poległych w czasie I i II wojny światowej w Mikołajowicach

W niedzielę 16 września uczniowie klas strażackich uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających tych mieszkańców Mikołajowic i Sieciechowic, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność ojczyzny walcząc podczas I i II wojny światowej. Po mszy świętej odbył się apel pamięci, który jest częścią wojskowego ceremoniału. Pierwszy taki odczyt odbył się już w 1939 roku, następny w dniu poświęcenia pomnika 25 września 1982 roku. Odtąd apele organizowane są corocznie, a uczniowie XVI LO od kilku lat biorą w nich aktywny udział.