Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania i konsultacje poniedziałki godz. 16.30

 

17.09.2018 r. – klasy I,II,III – spotkania  informacyjne

03.12.2018 r.  – konsultacje klasy I, II, III

10.01.2019 r. – zebrania wywiadowcze kl. I, II, III (czwartek)

01.04.2019 r. –  zebrania kl. III i konsultacje kl. I, II

27.05.2019 r. – zebrania  i  konsultacje kl. I, II

 

W razie potrzeby Wychowawcy ustalają dodatkowe spotkania z Rodzicami po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.