Wielki Przyjaciel, Wielki Autorytet , Wspaniały Człowiek ostatnie pożegnanie śp. płk. dr. hm. HR Jerzego Pertkiewicza

 

„Nie ma ludzi niezastąpionych, ale są niepowtarzalni”

 

JERZY PERTKIEWICZ .

CZŁOWIEK HISTORIA.  NIEZWYKŁA POSTAĆ  I WIELKI AUTORYTET, doktor farmacji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (psed. Drzazga), pułkownik , harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, Honorowy Obywatel miasta Tarnowa i Ryglic

W latach 1929 – 1938 uczył się w Gimnazjum Humanistycznym im. Adama Asnyka w Kaliszu, a po maturze zgłosił się do szkoły podchorążych rezerwy piechoty w Szczypiornie. Przed wybuchem II wojny światowej otrzymał przydział mobilizacyjny do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich,  w stopniu plutonowego podchorążego objął dowództwo plutonu strzeleckiego  4. kompanii 2 batalionu.

Pierwsze kilkanaście lat  życia śp. Jerzego Pertkiewicza to szczęśliwe dzieciństwo i młodzieńcze lata szkolne. Rok 1939 wytyczył nową drogę życiową Jerzego Pertkiewicza , która  na stałe zaznaczyła się mundurem, najpierw żołnierskim, a potem harcerskim. I tak już zostało na zawsze.

Podczas kampanii wrześniowej 1939  roku walczył ze swoim pułkiem w rejonie Uniejowa, Łęczycy i Kutna oraz w bitwie nad Bzurą.

Kolejnym etapem walk  podch. J.  Pertkiewicza była Warszawa.  22 września na Bielanach  dowódca J. Pertkiewicz został ranny.

Aby uniknąć niemieckiej niewoli ucieka  ze szpitala do Kalisza , aby wziąć udział w konspiracyjnej odbudowie Pułku Strzelców Kaniowskich. Wysiedlony z Kalisza trafia wraz z rodziną do Tarnowa.

12 lutego 1940 r. przystąpił do miejscowej komórki Związku Walki Zbrojnej i przyjął pseudonim „ Drzazga”.

Po powrocie do Tarnowa rozpoczął wraz z ojcem pracę konspiracyjną i pracę w aptece im. Tadeusza Kościuszki.

Ze względu na działalność ojca i syna apteka stanowiła konspiracyjny punkt kontaktowy i miejsce kolportażu prasy podziemnej.

Taka działalność wymagała od młodego podchorążego ogromnej odwagi, wytrwałości i silnej woli.

Akcja „ Burza” była celem najwyższej wagi  dla podch. Pertkiewicza, rozkazem do kolejnych wojennych działań  już w  16 Pułku Piechoty Armii Krajowej, w którym  zostaje dowódcą plutonu 3. kompanii strzeleckiej „ Regina” w batalionie „Barbara”. Batalionowi Barbara poświęca swoją powieść pt.  „Regina II.  Dąbry 17 X 1944„

Przez wiele miesięcy 1944 r. śp. Jerzy Pertkiewicz uczestniczył w partyzanckich operacjach w ramach akcji „ Deszcz”. W obwodzie tarnowskim walczył w okolicach wsi Dobrocin, Gilowa, Jamna, Joniny, Machowa, Podlesie, Polichty, Świniogóra, Ratówki, Rzepiennik Strzyżewski, Zalasowa, Żurowa.

 Dla płka Jerzego Pertkiewicza były  to najdroższe i najbliższe sercu miejscowości, do których powracał, w których spotykał się z młodymi ludźmi – uczniami tamtejszych szkół, odsłaniał tablice upamiętniające ludzi i wydarzenia i głosił wartości patriotyczne zamknięte w słowach Bóg, Honor, Ojczyzna, aby wiatry historii zawsze tam szumiały. Dla śp. Jerzego  Pertkiewicza to były miejsca uświęcone krwią jego kolegów żołnierzy.

16  października 1944 r. na wniosek lekarza batalionowego, podch. Jerzy Pertkiewicz zostaje zwolniony z 16 pułku piechoty AK ze względu na stan zdrowia.

Dwa miesiące później, za wkład w walkę zbrojną z okupantem, został awansowany do stopnia podporucznika.

Za zasługi wojenne śp. Jerzy Pertkiewicz został odznaczony:

 • Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości  Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzyżem Walecznych
 • Krzyżem Partyzanckim
 • Krzyżem AK
 • Medalem za Warszawę
 • Medalem Wojska ( czterokrotnie)
 • Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP
 • Krzyżem Partyzanckim Europejskim La Croix de Partisan przyznanym w 1971 r. we Francji przez Organizację Kombatantów na Europę
 • Odznaczeniem Croix du Merite przyznanym przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskiego Ruchu Oporu we Francji
 • Odznaczeniem węgierskim przyznanym w 50. rocznicę rewolucji węgierskiej 1956 r.
 • Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami
 • Kustoszem Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego
 • Medalem za udział w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Medalem Obrońców Ojczyzny 1939 – 1945
 • Medalem Pro Memoria
 • Odznaką Weterana Walk o Niepodległość
 • Krzyżem Małopolski
 • Statuetką „ Orły Niepodległości”
 • Honorową odznaką Za zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 • Szablą Niepodległości

Awanse:

 • W 2015 r. otrzymuje tytuł majora
 • W 2008 r. otrzymuje tytuł podpułkownika
 • W 2011 r. otrzymuje tytuł pułkownika  

Po wojnie śp. Jerzy Pertkiewicz pozostał w ukochanym dla niego mieście Tarnowie. Był zawsze mocno zaangażowany w życie miasta, w działalność Koła Tarnów, Światowego Związku Żołnierzy AK,  życie tarnowskich szkół, a zwłaszcza w życie XVI Liceum Ogólnokształcącego, które nosi imię Armii Krajowej. Świadectwem zaangażowania  jest współautorstwo  książki „ Tarnów – Stare Miasto” cz. I.

Od czasów nauki w gimnazjum był aktywny również w harcerstwie –  harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej.

Harcerską służbę rozpoczął w wieku dziesięciu lat, w 3 Kaliskiej Drużynie Harcerzy im. H. Sienkiewicza. Do 1938 r. uczestniczył z drużyną m.in. w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze (1931 r.), w 4 Jamboree w Gödöllő-Budapeszt na Węgrzech (1933 r.) oraz w wielu obozach stałych, wędrownych i kolarskich. W latach 1938–1939  działał w Starszoharcerskim Kręgu przy Szkole Podchorążych Rezerwy w Szczypiornie. W czasie II wojny światowej, podczas pobytu w Warszawie współpracował z hufcem Szarych Szeregów na Pradze, prowadząc szkolenie wojskowe dla harcerzy (1942 r.).W 1949 r. współpracował z Komendą Hufca w Tarnowie do czasu przekształcenia ZHP w Organizację Harcerską Polski Ludowej. W 1957 r. powrócił do służby harcerskiej, organizując i prowadząc obozy harcerskie. W latach 1958–1960 członek komendy hufca i drużynowy  13 Tarnowskiej Pożarniczej Drużyny Harcerzy. W 1961 r. założył 21 Tarnowską  Akademicką Drużynę Harcerską. W latach 1960–1965 uczestniczył Rajdach Świętokrzyskich i Rajdach Braterstwa organizowanych przez 13 TD Harcerek  jak też i Rajdach Kurhan kom .Hufca Tarnów. W 1965 r. został odsunięty od pracy harcerskiej za  nieprzestrzeganie statutowych zasad świeckości i stosowania metody  pracy harcerskiej  opartej na dawnej badenpowellowskiej metodzie wychowawczej.   

W 1979 r. powrócił do czynnej służby harcerskiej. Reaktywował Komisję Prób na stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej. Założył Instruktorski Krąg Seniorów Harcerskich –  Harcerzy Rzeczypospolitej przy komendzie hufca ZHP w Tarnowie. Działał również w strukturach Chorągwi Tarnowskiej ZHP, był przewodniczącym Chorągwianego Sądu Harcerskiego. Do końca swoich dni uczestniczył w życiu drużyn i tarnowskiego hufca ZHP. Miał wielki wpływ na postawę młodzieży harcerskiej oraz instruktorów.

Życie śp. Jerzego Pertkiewicza to nie były tylko mundury.

W latach 1945 – 1948  studiował farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po uzyskaniu dyplomu magistra farmacji ponownie podjął pracę w aptece w Tarnowie, a w  roku 1949 objął kierownictwo apteki im. Tadeusza Kościuszki i trwał na tym stanowisku aż do 1979 r.  W tym samym roku w Akademii Medycznej w Krakowie śp. Jerzy Pertkiewicz uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

Za pracę w dziedzinie farmacji w roku 1974 w krakowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego śp. Jerzy  Pertkiewicz otrzymał

 • medal im. Ignacego Łukasiewicza
 • a na zakończenie pracy farmaceuty napisał książkę „ Aptekarstwo polskie na obszarze byłej Galicji w świetle obowiązującego ustawodawstwa z lat 1772 – 1914”.

To nie jest tak, że historia odchodzi w niepamięć. Czasami jest tak, że jest ona długo pisana tylko pamięcią. Tak było z historią Armii Krajowej.

Płk Jerzy Pertkiewicz nosił ją w sercu, aby po wielu latach, młodym ludziom przekazać pokoleniowy testament Armii Krajowej „Bóg Honor Ojczyzna”.

Mimo upływu lat, zawsze znajdował  siłę aby skierować kilka słów o minionej historii, o wartościach, którymi należy się kierować w życiu, aby być szlachetnym i wartościowym człowiekiem. Zawsze – rodzinę – wspaniały Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek,  i dobro ojczyzny stawiał na pierwszym miejscu i te idee  przekazywał  wszystkim słuchaczom, tym najmłodszym i tym najstarszym.

Za działalność wychowawczą otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Śp. płk Jerzy Pertkiewicz,  człowiek  wielkiego autorytetu o szlachetnym sercu, młody duchem o niepowtarzalnej kulturze osobistej, do ostatnich dni twórczy , aktywny,  kochał młodzież,  skrupulatnie budował  pamięć historyczną posługując się piękną polszczyzną,  pełen empatii   i zaangażowania  w historię i  dzieje żołnierzy AK, historię ukochanego Tarnowa, a przede wszystkim otwarty  na drugiego człowieka.

Jego mieszkanie przy ul. Ujejskiego w Tarnowie, oprócz tego, że jest nadal pełne rodzinnych pamiątek, odznaczeń, dyplomów, podziękowań, gratulacji, do dnia wczorajszego było  pełne gości. Rozbrzmiewało radością i uśmiechem młodych ludzi. Te spotkania nie tylko były  ogrzane  dobrą herbatką,  nad którą unosił się zapach domowego soku,   a przede wszystkim ciepłem Gospodarza witającego ze szczerą radością każdego, kto  chciał posłuchać minionych dziejów nie tylko historycznych, ale osobistych przeżyć Druha Pertkiewicza.

Panie Pułkowniku, Drogi Druhu, Wspaniały Przyjacielu, nie tylko dla tych, którzy dzisiaj odprowadzają Cię na wieczną wartę,  byłeś niezastąpiony i będziesz zawsze niezastąpiony, byłeś w swojej skromności niepowtarzalny i będziesz zawsze niepowtarzalny, ale dla wszystkich będziesz najwspanialszym wzorem do naśladowania.

Pustki, którą po sobie pozostawiłeś nikt i nic nie zastąpi.

Po trudach ziemskiego życia śpij spokojnie, a my  mówimy do zobaczenia.

 

https://www.facebook.com/pg/NSerwisKADR/photos/?tab=album&album_id=2127812567494834

http://pollyana.nazwa.pl/kadr/2018/07/04/pozegnanie-pulkownika-jerzgo-pertkiewicza/