Lider wiedzy i wartości

W ramach akcji „Lider wiedzy i wartości – doświadczeniem budujesz pewność siebie” przyznano nagrodę i tytuł lidera jednemu z uczniów w tarnowskiej szkole. Akcja skierowana była do uczniów wybranych klas mundurowych w szkołach średnich. I to właśnie w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie mamy zwycięzcę – ucznia Kacpra Majtę, który aby wygrać musiał być wzorem i przykładem dla innych.

Akcja konkursowa trwała przez cały rok szkolny, spośród uczniów klasy mundurowej został wybrany lider, który wyróżniał się zarówno pod względem wyników w nauce, jak i działalności dodatkowej. Musiał posiadać nienaganną postawę, odznaczać się wysoką kulturą osobistą oraz być wzorem postępowania. Liczyło się nie tylko zachowanie i aktywny udział w życiu szkoły, równie ważne było zaangażowanie w działalność prospołeczną, wolontariat lub udział w akcjach charytatywnych.

Akcja ma na celu docenienie uczniów nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale również za wartości jakimi się kierują oraz za zaangażowanie w życie szkoły bądź działalność ukierunkowaną na pomoc innym” – mówi Grzegorz Basta, właściciel marki Sortmund, będącej organizatorem akcji.

Szkoły, które brały udział w akcji kształcą uczniów klas mundurowych nie tylko w zakresie podstawowego programu nauczania, ale również w zakresie wartości. Dla nich wiedza jest tak samo ważna jak wartości, gdyż jedno nie istnieje bez drugiego. To właśnie te klasy wychowują młodych ludzi, którzy następnie zasilają szeregi służb zajmujących się bezpieczeństwem.

Jesteśmy szkołą patriotyczną, która realizuje program patriotyczny, kształtujący wartości młodych ludzi. Nasi uczniowie mają obowiązek przyjmować odpowiednią postawę i być współczesnym patriotą. Tym właśnie charakteryzował się uczeń, który otrzymał nagrodę i tytuł „Lidera wiedzy i wartości”. Posiada on najwyższe noty, nienaganne zachowanie, wysoką frekwencję i bierze udział w wielu zajęciach dodatkowych” – mówi dyrektor szkoły Ewa Witecka.

Jest to uczeń klasy pożarniczej, który jest bardzo otwarty na pomoc innym i zawsze można na niego liczyć. Ponadto, jest bardzo zdolny i posiada wysoką kulturę osobistą. To zaszczyt móc nagrodzić go takim tytułem” – dodaje.

Dzięki takim akcjom, które promują patriotyzm, wartości, nienaganne zachowania i pomoc innym możemy być pewni, że przyszli mundurowi będą mieć silne wzorce do naśladowania.