Zakończenie roku szkolnego

Kolejne szkolne pożegnanie … jednak rozstajemy się tylko na kilka tygodni. Uczniowie w całej Polsce spotkali się 22 czerwca na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Był to czas podsumowań, podziękowań i gratulacji.  Pani Dyrektor Ewa Witecka wraz z wychowawcami wręczyła najzdolniejszym nagrody za wyniki w nauce, sukcesy w konkursach oraz za osiągnięcia sportowe. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którym udało się zdobyć stypendia- Agata Dziuban (klasa 2a) za swoją ciężką pracę została nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów.  Wyróżniony został również Kacper Majta (klasa 2b), który otrzymał laur od polskiej firmy Sortmund, która przyznała jednemu uczniowi  szkoły mundurowej w całej Polski  tytuł i nagrodę rzeczową za promowanie właściwej postawy względem ojczyzny.

Podczas uroczystości miało miejsce jednak dłuższe pożegnanie- szkolna społeczność swoją wdzięczność  okazała odchodzącym na emeryturę pracownikom. Łza kręciła się w oku. W imieniu wszystkich uczniów dziękujemy za lata pracy w XVI LO, za wszelkie wskazówki oraz przekazaną wiedzę.