Pilotażowy program dla klas mundurowych w latach 2018-2020 – XVI LO od września 2018

Opracowany i kordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych  ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Więcej informacji o programie dostępnych pod linkiem: https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/o-programie-2018-01-11-5/

Wykaz szkół zakwalifikowanych do udziału w pilotażowym programie dla klas mundurowych – pobierz