Międzyklasowe rozgrywki w piłkę koszykową w roku szkolnym 2017/2018

W  rozgrywkach brało udział 7 drużyn klasowych . Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”  2 x 15 minut. Spotkania odbywały  się  cyklicznie w  czwartki  w sali gimnastycznej XVI LO.

Tabela –  spotkań międzyklasowych drużyn mieszanych w piłkę koszykową