VI Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych – 3 miejsce na podium

W czwartek 19 kwietnia uczniowie klas mundurowych naszej szkoły uczestniczyli w VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który miał miejsce w Gromniku. Organizatorami tegorocznego przeglądu byli: Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie i Starosta Tarnowski.

 

W wojewódzkim przeglądzie uczestniczyło 8 drużyn reprezentujących następujące szkoły:

 • XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie,
 • XVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie,
 • Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,
 • Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim,
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • XXV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.

Współzawodnictwo drużyn oceniała Komisja Sędziowska w składzie:

 1. Pan mjr Sławomir Śwituszak, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie, reprezentujący Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie – przewodniczący Komisji Sędziowskiej.
 2. Pan mł. chor. Mirosław Augustyn, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.
 3. Pan mjr SG Sławomir Gumulak, przedstawiciel Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
 4. Pan mł. asp. Łukasz Biały, Dowódca Pododdziału Honorowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
 5. Pan Tadeusz Bernady, przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty

Serdecznie gratulujemy naszej drużynie, która zdobyła zaszczytne III miejsce. Włożyli w długie i ciężkie przygotowania całe swe serce i umiejętności. Współzawodnictwo było na najwyższym poziomie. Niemal wszystkie elementy treningu żołnierskiego wystąpiły podczas prezentowania się drużyn. Do ogólnopolskiego etapu zakwalifikowali się uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

Reportaż z VI Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych https://kuratorium.krakow.pl/vi-wojewodzki-przeglad-musztry-klas-mundurowych-gromnik-2018/