Erasmus+

21 marca 2018 nasza szkoła złożyła projekt w ramach akcji Partnerstwo Strategiczne – Współpraca Szkół Erasmus+ (http://erasmusplus.org.pl/). Celem projektu jest podniesienie motywacji uczniów do nauki, zwiększenie ich kompetencji językowych oraz poszerzanie horyzontów poprzez poznawanie innych kultur, języków i tradycji krajów Unii Europejskiej. Naszymi partnerami w projekcie są szkoły licealne z Portugalii, Rumunii, Łotwy, Czech i Turcji. Jeśli projekt zostanie rozpatrzony pozytywnie, nasza szkoła przez dwa lata będzie pracować wraz z grupa wybranych uczniów i ich opiekunami nad swoimi kompetencjami językowymi, strategiami uczenia się, sposobami podnoszenia motywacji realizując różne projekty kulturowe oraz biorąc udział w wymianach młodzieżowych w krajach partnerskich. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – p. Magdalena Kruk-Ceglińska.

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image