Zajęcia z daktyloskopii

Uczniowie klasy policyjnej  z elementami kryminalistyki i kryminologii wykonują bardzo trudne ćwiczenia z daktyloskopii i traseologii. Wymagają one bardzo dużej koncentracji, uwagi, a przede wszystkim wiedzy z kryminologii.