Międzyklasowe rozgrywki w piłkę Siatkową w roku szkolnym 2017/2018

W  rozgrywkach brało udział 7 drużyn klasowych. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Spotkania odbywały  się  cyklicznie w  czwartki  w sali gimnastycznej XVI LO.

Tabela –  spotkań międzyklasowych drużyn mieszanych w piłkę siatkową