Konferencja „OFIARY KATYNIA Z ZIEMI TARNOWSKIEJ”

Uczniowie naszego liceum pielęgnując tradycje niepodległościowe i zachowując w pamięci historycznej  tragiczne losy Polaków na  tej „nieludzkiej ziemi”,  uczestniczyli w  miejskiej konferencji  poświęconej tematyce Katynia -14 marca 2018 r .

 Młodzież miała możliwość ponownie  przypomnienia  sobie i utrwalenia prawdy historycznej o Golgocie Wschodu i wysłuchania wspomnień przedstawicieli  Rodzin Katyńskich, których te wydarzenia dotknęły bezpośrednio.