Debata uczniów na temat Statutu Szkoły

Dnia 29 stycznia tj czwartek, w naszej szkole, w obecności Pani Dyrektor, Nauczycieli oraz przedstawiciela Rodziców, odbyła się Debata Uczniowska na temat Statutu Szkoły. Wzięli w niej udział przewodniczący klas I i II, wraz z dwiema osobami, które miały  przygotowane 3 pytania, poparte odpowiednim paragrafem ze Statutu Szkoły. W skład publiczności wchodziło po 5 osób z każdej klasy, wyznaczonych przez Wychowawców. Debatę prowadziła przewodnicząca szkoły-Anna Bełzowska, przy pomocy opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Poruszone zostały główne kwestie dotyczące oceny śródrocznej i końcoworocznej oraz ilości sprawdzianów w ciągu tygodnia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w debacie, nie było chwili milczenia. Na każde pytanie ze strony uczniów, Pani Dyrektor udzielała konkretniej odpowiedzi. W miłej  atmosferze, przy obustronnym zrozumieniu, wszyscy uczestnicy debaty, wsłuchiwali się wzajemnie w prowadzone dyskusje.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna, serdecznie dziękujemy za przybycie Pani Dyrektor, Nauczycielom, Rodzicom oraz Wam, drodzy Koleżanki i Koledzy. Dziękujemy za wysłuchanie naszych pytań, odniesienie się do poszczególnych spraw, a przede wszystkim , za cenne uwagi, spostrzeżenia i wyjaśnienia. Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej, że będziemy mogli wzajemnie się wysłuchać i wspólnie podjąć- przy aprobacie oczywiście Pani Dyrektor i Grona Pedagogicznego- pewne decyzje. Jeszcze raz dziękujemy.