Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Jak co roku 1 marca Polacy upamiętnili Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  To wyjątkowy moment, kiedy  wszyscy patrioci, świadomi poświęcenia żołnierzy antykomunistycznego podziemia, gromadzą się pod miejskimi pomnikami, zapalają światła pamięci i modlą się za dusze tych, którzy oddali swe życie w obronie wolności i prawdy.

Cała szkolna społeczność XVI LO mogła oddać się chwili zadumy dzięki podanej za pośrednictwem radiowęzła audycji  przygotowanej przez nauczyciela historii mgr L. Stanuszek oraz uczniów klasy 3d.  Młodzież naszej szkoły wraz z mgr Piotrem Duszą poprowadziła również tarnowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu, gdzie udano się po uroczystej mszy świętej.  Niezwykle ważne jest rozpowszechnianie pamięci o ludziach, którzy w młodym wieku oddali życie, by w Polsce wszyscy mogli żyć w prawdzie i wolności.  Żołnierzami Wyklętymi nazywamy  członków  niepodległościowego ruchu partyzanckiego, który stawiał opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczył walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.