Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Szanowni Państwo!

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to prestiż i pewna przyszłość. Studenci rozpoczynający naukę w AWL wstępują w szeregi Wojska Polskiego kończąc Akademię ze stopniem podporucznika. Pięcioletni tok studiów daje możliwość kształcenia się na wielu kierunkach w różnych specjalnościach wojskowych.

Termin elektronicznej rejestracji upływa 31 marca 2018r.

W załączniku przesyłam szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów oraz etapów rekrutacji.                                                                 

Z wyrazami Szacunku

Prorektor ds. Studenckich

p.o. ppłk Wojciech CZERECHOWSKI