Zajęcia klas pożarniczych z Zastępcą Komendanta PSP

Dnia 2 lutego uczniowie klas pożarniczych wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez Zastępcę Komendanta PSP Brygadiera Piotra Wójcika. Na zajęciach przeprowadzony został temat bezpieczeństwa i higieny w zawodzie strażaka. Brygadier przekazał uczniom  wiedzę na temat wypadków przy pracy oraz postępowania na wypadek wypadku w pracy. Dziękujemy Brygadierowi Piotrowi Wójcikowi za przeprowadzenie zajęć oraz Starszemu Kapitanowi Robertowi Niczyporukowi za zaproszenie Zastępcy Komendanta.