Pułkownik Pertkiewicz honorowym obywatelem Tarnowa

YouTube Preview Image