Konkurs z języka hiszpańskiego ”EL SABIO” w ramach Odysei Umysłu

Celem konkursu było:

– podniesienie poziomu umiejętności;

– motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka jak również znajomości

kultury i spraw życia codziennego krajów hiszpańskiego obszaru językowego;

– nauka zdrowej rywalizacji;

– wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów.

 

Pierwszy etap konkursu  odbył się 12 grudnia 2017 r.

W konkursie wzięło udział  7 uczniów z klas I – II

  1. Weronika Knap 16 pkt
  2. Katarzyna Duraczyńska 13 pkt
  3. Karolina Kaziród 13 pkt
  4. Aleksandra Szpila 12 pkt
  5. Aleksandra Malec 11 pkt
  6. Paulina Grzeluk 11 pkt
  7. Marta Zając 10 pkt

Drugi etap konkursu 13 marca 2018 r.