Transplantologia – warsztaty klasy medycznej

Transplantologia, czyli przeszczepianie narządów  to temat o głęboko etycznym podłożu. Jest to proces mający na celu przywrócenie niektórych funkcji ciała ludzkiego przez przeniesienie komórki, tkanki lub narządu od dawcy do ciała biorcy. Dzięki rosnącej wiedzy lekarzy, postępowi technologicznemu i nowoczesnym terapiom z roku na rok rośnie liczba wskazań do transplantacji jako metody leczenia. Problemem jest jednak niedostateczna liczba osób, od których narządy mogą zostać pobrane. Brak dawców wynika z wciąż niskiego, powszechnego poziomu wiedzy dotyczącej procedur prowadzenia przeszczepów i możliwości, jakie one ze sobą niosą. Kampania „Drugie życie” ma za zadanie właśnie taką wiedzę propagować celem uświadamiania i pozyskiwania osób, które zgodę na transplantację wyrażą. W Polsce funkcjonuje instytucja tzw. „zgody domniemanej”, co oznacza, że lekarz ma prawo pobrać organy od każdej zmarłej osoby, pod warunkiem, że ta nie umieściła swojego nazwiska w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów lub nie zgłosiła swoich obiekcji publicznie. Brak informacji o woli zmarłego sprawia, że rodzina często wyraża zdecydowany sprzeciw na pobranie narządów. Dokumentem, który pozwala rozwiać wątpliwości jest „oświadczenie woli”, które każdy z nas powinien stale nosić przy sobie. Niezmiernie ważne jest również poinformowanie o swojej decyzji najbliższych.

Nasza szkoła głęboko zaangażowała się w udział w ogólnopolskiej akcji. Opiekun klas medycznych mgr E.Boroń wraz z uczennicami klasy 1d udała się do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, by wziąć udział w prelekcjach tej kampanii. Już wkrótce uczniowie oraz wszyscy pracownicy XVI LO będą mogli uczestniczyć w specjalistycznych wykładach w naszej szkole, na które zaproszone zostaną tarnowskie media oraz specjaliści z dziedziny medycyny.