Trwa nabór wniosków o stypendia Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium z Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza związany jest z zakończeniem pierwszego semestru nauki w szkole, ponieważ do kompletu dokumentów wymagana jest m.in. średnia ocen uzyskanych za pierwszy semestr nauki. Nieprzekraczalny termin wysyłania wniosków to 13 marca 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego). Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z regulaminem, który jest zamieszczony pod zakładką STYPENDIA, stamtąd też należy pobrać WNIOSEK do wypełnienia.

Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Wniosek o przyznanie stypendium Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza na rok szkolny 2014/2015