Wizyta w Goethe Instytut w Krakowie

W dniu 5 stycznia 2018 r. grupa uczniów uczących się języka niemieckiego z klasy 1 a i 1c wraz z Panią Moniką Krzysztoforską i Agnieszką Juśko uczestniczyła w zajęciach języka niemieckiego w Goethe- Institut w Krakowie.
Animacje językowe oraz gry i zabawy językowe pomogły w opanowaniu słownictwa, służyły lepszemu zapamiętywaniu zwrotów – (film1, film2)
Lekcje z zastosowaniem takich metod nie są dla naszych uczniów nowością, ale poprzez taką wizytę uczniowie mogli poznać sam Instytut i jego lektorów.
Inctytu Goethego jest bowiem naszym partnerem, ponieważ przy naszej szkole działa Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego.
Dziękujemy Pani Beacie Hadasz, Joannie Przybyłowskiej oraz Panu Alexandrowi Lay za przeprowadzenie zajęć.