Zebrania

Szanowni Państwo!

Rodzice Uczniów klas I, II, III

 

Serdecznie Państwa zapraszam na spotkania z Wychowawcami klas  oraz na konsultacje w dniu  11 grudnia 2017 r., na godz. 16.30. (tj. poniedziałek) .

Obecni będą wszyscy nauczyciele uczący w klasach I, II, III.

Podczas spotkań Wychowawcy omówią  wyniki matur próbnych, bieżące wyniki nauczania, frekwencji na miesiąc przed klasyfikacją semestru pierwszego.

Gorąco Państwa zachęcam do udziału w spotkaniach.

Z wyrazami szacunku

Ewa Witecka

dyrektor szkoły

 

Zmiana terminu spotkań z Wychowawcami nastąpiła z przyczyn niezależnych od szkoły.