Zajęcia w Pracowni Psychologicznej MORD w Tarnowie

Dzięki współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie nasi uczniowie pierwszej klasy o profilu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego uczestniczyła w zajęciach w Pracowni Psychologicznej tarnowskiego MORD-u. Ciekawy wykład  był tylko  wstępem do obszernych ćwiczeń, które w sposób aktywny prowadziły nas w arkana psychologii komunikacyjnej. Najczęstsze problemy kierowców, sposób pracy z piratami drogowymi, etapy szkolenia kierowców zawodowych, proces badań osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu oraz środka działającego podobnie do alkoholu- to tylko niektóre omawiane zagadnienia. Młodzież mogła również sprawdzić się w praktyce, uczestnicząc  w badaniach prowadzonych przez psychologa komunikacyjnego . Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną umożliwiającą prowadzenie badań według aktualnych standardów, dysponuje salą badań grupowych oraz nowoczesną ciemnią, gdzie wykonywane są badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie. Zdecydowanie zajęcia stały pod znakiem uśmiechu i zadowolenia.