Uroczystości rocznicowe bitwy pod Łowczówkiem

Łowczówek to miejsce upamiętniające bitwę I wojny światowej na froncie wschodnim, w której uczestniczyła I Brygada Legionów Polskich, walcząca przeciwko Rosjanom. Ten bój, najcięższy pod względem wysiłku, zadań, poniesionych strat, nazwano „małym Verdun”. Został on również uhonorowany tablicą „Łowczówek 24 XII 1914 ” na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Jak co roku szlakiem legionistów poszli  kadeci-uczniowie klas I, którzy wzięli udział w uroczystościach na cmentarzu poległych. Ten piękny rajd to nie tylko okazja do wsłuchania się w szum drzew, które głoszą pamięć o poległych. To duchowe przeżycie było wspaniałą sposobnością do zjednoczenia uczniów klas pierwszym, których przecież łączy chęć głoszenia haseł patriotycznych. Pamiętajmy-  AMOR PATRIAE NOSTRA LEX!

Dziękujemy również klasie 1a, dzięki której w konkursie wieńców zajęliśmy jako szkoła zaszczytne 3 miejsce. Wieńce upamiętniły groby poległych żołnierzy.