Piotr Bogusz stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Dnia 8 listopada w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.  Wśród wyróżnionych jest Piotr Bogusz, uczeń klasy 3D XVI LO w Tarnowie, który odebrał nagrodę z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak. Piotrowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.