Pułkownik Pertkiewicz honorowym obywatelem Tarnowa

Pułkownik Jerzy Pertkiewicz dołączył do grona honorowych obywateli Tarnowa. Wyróżnienie odebrał podczas wspólnej, uroczystej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu, która odbyła się 30 października w tarnowskim Ratuszu. – Jest to dla mnie niezmierny zaszczyt jako człowieka, który nie z urodzenia, ale z wyboru zamieszkał w Tarnowie – podkreślał pułkownik Pertkiewicz.

Jerzy Pertkiewicz urodził się 25 lutego 1920 roku w Czortkowie nad Seretem w województwie tarnopolskim. Tarnowianie znają go przede wszystkim jako żołnierza kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (pseudonim „Drzazga”). – W  mieście spędziłem młodzieńcze lata, wiek dojrzały, a także dożyłem późnej starości. Były to dla mnie lata szczęśliwe, gdy mogłem włączyć się w rytm życia miasta, podziwiać jego piękno, rozwój i żyć wśród ludzi szlachetnych i dobrych mieszkańców – zaznaczał Jerzy Pertkiewicz podczas uroczystości. – W najśmielszych marzeniach nie śniłem, że dostąpię takiego zaszczytu, honorowego obywatelstwa miasta, które tak pokochałem – dodawał.

Pułkownik Pertkiewicz znalazł się w gronie zasłużonych obywateli miasta wskutek wspólnej inicjatywy prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej, a także organizacji patriotycznych. – W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i społeczności Tarnowa, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa w duchu patriotyzmu oraz ubogacania kultury polskiej nadaję tytuł honorowego obywatela miasta Tarnowa panu pułkownikowi doktorowi Jerzemu Pertkiewiczowi – odczytał uzasadnienie Kazimierz Koprowski, przewodniczący Rady Miejskiej.

Za zasługi wojenne Jerzy Pertkiewicz został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, Medalem Wojska, Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku otrzymał stopień majora, w 2008 roku podpułkownika, a w 2011 roku stopień pułkownika.

YouTube Preview Image

Laudacja dla Płk.dr. hm. Jerzego Pertkiewicza

Skip to content