Szanowni Państwo! Rodzice Uczniów klas I i II !

Uprzejmie przypominam i zapraszam na spotkania z Wychowawcami klas i konsultacje, które odbędą się – zgodnie z planem pracy szkoły –  w  dniu 30 października 2017 r. o  godz. 16.30.

Z wyrazami szacunku

Ewa Witecka

dyrektor szkoły