Projekt ERASMUS +

W dniach 29.09-10.10. 2017 dwie nauczycielki naszej szkoły  mgr  Magdalena Kruk-Ceglińska oraz mgr Katarzyna Porosło,  wzięły udział w intensywnych warsztatach wspieranych przez Erasmus + dla osób pracujących na co dzień z młodzieżą. Warsztaty były poświęcone poznaniu oraz tworzeniu nieformalnych metod nauczania. W ramach warsztatów prowadzone były również zajęcia dla młodzieży w lokalnym liceum.  Zdobyta wiedza i umiejętności przełożą się bezpośrednio na pracę w naszej szkole. W ramach doradztwa zawodowego oraz godzin wychowawczych przeprowadzona zostanie seria zajęć dla uczniów, podczas których użyte zostaną nowoczesne nieformalne metody nauczania zaprojektowane indywidualnie dla poszczególnych grup uczniowskich na podstawie przeprowadzonych badań . 

W zajęciach będą uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.