Ślubowanie, Pasowanie, Kadet – 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – święto Patrona Szkoły

„Każda rocznica jest dla nas okazją, by z należytym szacunkiem przyjmować dziedzictwo odpowiedzialności za Ojczyznę, jak żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, które działało w latach 1939 – 1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, a było fenomenem w ogarniętej przez wojnę Europie. Początek Polskiego Państwa Podziemnego to dzień  27 września 1939 r. Dla społeczności XVI Liceum Ogólnokształcącego ta  niezwykła data, to święto Patrona Szkoły obchodzone w tym roku w  78. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego.”

Tymi słowami dyrektor szkoły rozpoczęła na tarnowskim rynku, w obecności znakomitych gości  płk. Jerzego Pertkiewicza Kawalera Orderu Wirtuti Militari, Żołnierzy Armii Krajowej, władz rządowych, samorządowych, oświatowych i służb mundurowych uroczystość ślubowania na sztandar i pasowania uczniów klas pierwszych na kadetów.

W ramach ogromnego uznania za wieloletnią pracę z młodzieżą i krzewienie postaw patriotycznych, płk Jerzy Pertkiewicz otrzymał  nadaną przez ministra Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka,  Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANITIS DIGNITATIS DEFENSORI. Wyróżnienie wręczyła pani Urszula Augustyn, poseł na Sejm RP.

78. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego to uroczysty moment, w którym uczniowie klas pierwszych oficjalnie zostali włączeni do społeczności szkolnej. Na tarnowskim Rynku  złożyli  ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostali pasowani na uczniów – kadetów  XVI Liceum. Wspaniale przygotowani do pierwszego mundurowego wystąpienia, byli obserwowani przez Prezydenta Miasta Tarnowa- p. Romana Ciepielę. Momentem niezwykle ważnym dla naszych adeptów był akt pasowania, którego dokonali przedstawiciele służb mundurowych; płk Mariusz Michalak – dowódca 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie – Balicach pasował uczniów klasy wojskowej,  klasa policyjna dostąpiła honoru z rąk inspektora Mariusza Dymury Komendanta Komendy  Miejskiej Policji w Tarnowie. Członkowie klasy pożarniczej oraz medycznej na uczniów naszej szkoły pasowani zostali przez st. brygadiera Piotra Szpunara Komendanta Miejskiego Państwowej  Starzy Pożarnej w Tarnowie.  Całości patosu i wzniosłości dodawała obecność  Orkiestry Dętej  Zakładów Azotowych.

Dla uczczenia pamięci powstania Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierze AK, cała społeczność szkolna oraz  zaproszeni goście udali  się  pod Grób Nieznanego Żołnierza, by wygłosić apel pamięci i oddać cześć poległym za niepodległość kraju.

Uroczystość na tarnowskim rynku, pod Grobem Nieznanego Żołnierza  w najbardziej patriotycznym miejscu Tarnowa w obecności tak znakomitych gości, rodziców uczniów klas pierwszych, młodego pokolenia tarnowian, uczniów XVI Liceum, którzy na co dzień realizują pokoleniowy testament Armii Krajowej,  była hołdem dla Tych, których historia przez długie lata była pisana pamięcią.