Udział szkoły w programie edukacyjnym „Proobronni – Terytorialni”

Program edukacyjny „Proobronni – Terytorialni” skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w Polsce. Szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa w programie, otrzymają zestaw edukacyjny zgodny z minimum programowym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa. Tematyka programu jest również kompatybilna z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa”, który został wdrożony w 2017 roku dla szkół zakwalifikowanych do prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Materiały te są także spójne z programem szkolenia wykorzystywanym przez członków organizacji pozarządowych.

Celem programu jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów klas mundurowych pod kątem wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego. Dzięki opracowanym, w uzgodnieniu
z resortem obrony narodowej, scenariuszom lekcji uczniowie będę edukowani w sposób ujednolicony w całej Polsce. Więcej informacji dostępnych na stronie http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/program-edukacyjny-proobronni-terytorialni-h2017-09-21/