Stypendium szkolne na rok 2017/2018

Dochód netto nie może przekroczyć 514,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

hektar przeliczeniowy to 288,00 zł

Rodzice dokumenty składają do 15 września br.

Proszę pamiętać aby wszystkie  dokumenty były podpisane i poświadczone ze zgodnością z oryginałem. Na każdym wniosku data wpływu do szkoły i pieczęć szkoły.

Informacja o fakturach

Oświadczenie

Upoważnienie

Wniosek o zasiłek szkolny

Wniosek o stypendium szkolne