WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

Od 29 lipca do 11 września 2017 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457).

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/wyprawka_szkolna_2017_2018