Zajęcia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie

W piątek 9 czerwca kapitan Robert Niczyporuk, uczący przysposobienia pożarniczego, przygotował nie lada gratkę dla strażaków. W OSP Tuchów czekały na młodzież ćwiczenia na wysokości. 25-metrowa drabina okazała się wyzwaniem dla tych, którzy mają lęk wysokości. Pracownicy tuchowskiej  jednostki przygotowali zabezpieczenia, asekurację oraz instruktaż. Jak się okazało wszyscy  uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniem, a nawet zgodnie z przysłowiem- apetyt ich urósł w miarę jedzenia. Przygotowano zatem kosz strażacki, który pozwolił z wysokości 20m podziwiać piękno okolicy. Przeżycia były niezapomniane.