Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari

Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari  są  wyjątkowi. Mimo znaczącego wieku pełni optymizmu, chęci działania i podzielenia się wiedzą historyczną tamtych lat z autopsji. W Tarnowie  jedynym Kawalerem orderu Virtuti Militari jest płk Jerzy Pertkiewicz. Odsyłamy do książki Jego autorstwa pt. „Dąbry – Moje wspomnienia”. W dniu 10 grudnia 2014 r. w Warszawie, w hotelu Łazienkowskim odbyło się spotkanie Kawalerów Wojennych Virtuti Militari. Było  wielu zacnych gości, były wspomnienia i radość z ponownego spotkania i była pamięć o Tych, których już nie ma wśród nas, a przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera tamtych i współczesnych lat.