VII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych

Szkoła Policji w Pile w roku szkolnym 2014/2015 realizuje VII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Podstawą organizacji Turnieju jest regulamin zatwierdzony przez Komendanta Szkoły Policji w Pile. Przedsięwzięcie jest planowane wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.  Komisji  Edukacji Narodowej w  Pile,  z którym  pilska  Szkoła  Policji  współpracuje w  zakresie  realizacji autorskiego programu nauczania  w  liceum  ogólnokształcącym pn. „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, w tym współorganizator Turnieju (ZSP nr 2 w Pile) i reprezentacje, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej edycji Turnieju. W przypadku większej liczby zgłoszeń, drużyny biorące udział w Turnieju wyłonione zostaną w drodze eliminacji, w oparciu o test wiedzy. Zasady eliminacji określi Szkoła Policji w Pile – informacja zostanie przesłana do szkół biorących udział w eliminacjach do Turnieju najpóźniej do dnia 27 lutego 2015 r.

Zgłoszenia reprezentacji do 16 stycznia 2015 r.
Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną lub faksem na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Finał Turnieju planowany jest w dniach 1 – 2 czerwca 2015r. w Szkole Policji w Pile. Przy tej okazji przewidziane jest spotkanie dyrektorów szkół w celu wymiany dobrych praktyk z zakresu prowadzenia klas „policyjnych” i rozszerzenia współpracy w tym obszarze. Regulamin Turnieju opublikowany jest na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile (www.pila.szkolapolicji.gov.pl) w zakładce Turniej Klas Policyjnych (u góry po prawej stronie). Do kontaktów roboczych, z ramienia Szkoły Policji w Pile, w sprawie organizacji  Turnieju: podinsp. Dorota Witkowska – tel. (67) 352 21 60, tel. kom. 695 820 161, faks 67 352 23 27, podinsp. Wojciech Thiel – tel. (67) 352 24 23, tel. kom. 605 597 988.

Regulamin Turnieju Klas Policyjnych