Jak zostać pracownikiem banku?

W ramach współpracy z przedsiębiorcami w miesiącu listopadzie i grudniu w naszej szkole odbywają się spotkania z Panem Piotrem Kuklą pracownikiem Banku PKO S.A. oddział w Tarnowie. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość poznania ścieżki kariery zawodowej menagera bakowego oraz sposobu prowadzenia agencji bankowej na zasadach franszyzy. Młodzież zapoznaje się z nowoczesnymi produktami bankowymi i zabezpieczeniami banknotów oraz różnicami między bankami a instytucjami para bankowymi.