Profilaktyka alkoholowa

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Alarmujące dane na temat wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży i znacznego obniżenia wieku inicjacji alkoholowej, poszerzenie problematyki związanej z alkoholizmem o zagadnienie przemocy w rodzinie, chorób wywoływanych alkoholem, szkód powodowanych przez pijącą młodzież, a także ogólnego przyzwolenia społecznego na spożywanie alkoholu przez młodych ludzi powoduje, że coraz więcej miejsca w edukacji powinna zajmować z jednej strony profilaktyka alkoholowa, z drugiej zaś pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Wychodząc naprzeciw tym problemom po raz kolejny przy współpracy z Zespołem Profilaktyki Straży Miejskiej w Tarnowie zrealizowaliśmy warsztaty profilaktyczne kontynuując program „Zamień promile na ciekawsze chwile”. Pobudzenie do refleksji nad własną postawą wobec alkoholu, rozwijanie umiejętności asertywnej odmowy, poznanie mechanizmów uzależnienia i szeroko pojętych skutkach picia alkoholu  to podstawy do podejmowania właściwych decyzji.