Szkolenie pt: „Programy autorskie i innowacje językowe w zakresie nauczania języków obcych”

Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie oraz Tarnowska Inicjatywa Oświatowa zaprasza nauczycieli germanistów na szkolenie pt: „Programy autorskie i innowacje językowe w zakresie nauczania języków obcych” MCDN ODN Tarnów, 24 października 2014 godz. 14.00-17.30 Prowadząca: mgr Aleksandra Kubicka

Uczestnicy szkolenia poznają:

  • pojęcie pluralizmu programowego,
  • zasady konstruowania programów nauczania, w tym programów autorski
  • zasady i kryteria dopuszczania programów do użytku szkolnego,

oraz nabędą umiejętność samodzielnego napisania programu autorskiego i stworzenia warunków do wprowadzenia innowacji pedagogicznej. Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się zebranie Tarnowskiego Oddziału PSNJN. Zapraszamy dotychczasowych członków oraz chętnych do współpracy nauczycieli!!!