Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych kierowany do finalistów i/lub laureatów konkursów i olimpiad, którzy spełniają pozostałe warunki udziału w projekcie znajdujące się na stronie: www.stypendia.mcp.malopolska.pl (zakładka: Aktualności oraz Dokumenty do pobrania). Na tej stronie zostały też zamieszczone listy konkursów/olimpiad/turniejów z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014, które spełniają kryteria kwalifikacji formalnej udziału w projekcie. Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie od 3 do 28 listopada br. w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie (II piętro, pokój 202), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.