Dlaczego XVI Liceum Ogólnokształcące

 • jesteśmy jedynym liceum w Małopolsce, które oprócz programu szkoły średniej realizuje pięć innowacji pedagogicznych; przysposobienie wojskowe, pożarnicze, ratownictwo przedmedyczne i klasy policyjne BRD i kryminologię
 • współpracujemy ze wszystkimi tarnowskimi służbami mundurowymi
 • nauka odbywa się na jedną zmianę (lekcje zaczynają się  o godz. 7.10 i kończą najpóźniej o godz. 15.45),
 • szkoła jest położona w ścisłym centrum Tarnowa, ma dogodny dojazd z  Tarnowa  i okolic,
 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
 • przedmioty specjalistyczne wykładają profesjonaliści w danych dziedzinach
 • jest przygotowana do przeprowadzania egzaminu maturalnego wewnętrznego i zewnętrznego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i biorą czynny udział w jej pracach,
 • na poziomie średniej krajowej i wyżej uczniowie zdają egzaminy maturalne
 • jest szkołą ćwiczeniową dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 • uczniowie klas medycznych i grupy wychowania fizycznego uczęszczają na zajęcia do  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 • posiada pracownię komputerową, stały dostęp do Internetu, Wi-Fi
 • szkoła wyposażona jest w bogaty, w pełni skomputeryzowany księgozbiór,
 • w czytelni znajdują się  stanowiska komputerowe, z których uczniowie mogą korzystać bez ograniczeń,
 • w XVI  Liceum działa dziennik elektroniczny,
 • w szkole są pracownie przedmiotowe dobrze wyposażone, sala gimnastyczna,
 • szkoła posiada  nowoczesne boisko sportowe,
 • w szkole działają koła zainteresowań (według potrzeb uczniów),
 • uczniowie potrzebujący wsparcia mogą korzystać z całej gamy dodatkowych zajęć z różnych przedmiotów
 • uczniowie klas maturalnych uczestniczą w zajęciach fakultatywnych i dodatkowych z wybranych przez siebie przedmiotów
 • szkoła proponuje kształcenie językowe na wysokim poziomie rozszerzonym z j. angielskiego,  drugi język do wyboru: hiszpański, niemiecki, włoski,
 • uczniowie mogą brać udział w zagranicznych wycieczkach rozwijających znajomość języków obcych
 • uczniowie mogą brać udział w angielskich zajęciach w Britisch  Consual
 • uczniowie mają zapewnione konwersacje z native speakerem
 • rokrocznie organizowane są uroczystości poświęcone rocznicy powstania  Polskiego Państwa Podziemnego – AK, Dzień Patrona szkoły i ślubowanie oraz pasowanie na Kadetów uczniów klas pierwszych,
 • rokrocznie organizowany jest Dzień Kadeta – drugie ważne święto szkoły
 • w harmonogramie pracy szkoły  są konkursy z:  j. angielskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego, j. włoskiego, ortograficzny i inne przedmiotowe
 • rokrocznie uczniowie klas pierwszych wyjeżdżają na tzw. poligon, czyli szkołę przetrwania,
 • większość klas co roku wyjeżdża na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rajdy, złazy, zajęcia terenowe ,
 • uczniowie poszczególnych specjalności odbywają zajęcia w Jednostkach mundurowych; policji, wojska, straży pożarnej, służby więziennej i kryminalnej, pogotowia ratunkowego, oddziału ratownictwa medycznego w szpitalu
 • w szkole obowiązuje program frekwencji, a 100% frekwencja jest nagradzana,
 • mamy swoje ciekawe dni; dzień marynarki, dzień kapelusza, dzień wolontariatu uczniowie ubierają się w ustalonym przez samorząd uczniowski ubiór , który  zwalnia ucznia z odpowiedzi,
 • każda klasa ma swoje dni mundurowe,
 • uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta i powiatu,
 • uczniowie klas wojskowych tworzą kompanię honorową, poczty flagowe i sztandarowe,
 • powyższe grupy biorą udział w Ogólnopolskich Zawodach Musztr Paradnych,
 • uczniowie klas mundurowych biorą udział w zawodach strzeleckich,
 • w szkole prowadzone są zajęcia na pływalni, judo, kung – fu
 • klasy policyjne mają zajęcia w pracowni psychologicznej Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie